روشهایی برای تشخیص چرم طبیعی و چرم مصنوعی

میخوای بدونی برای ساخت انواع کفش چه مراحلی لازمه انجام بگیره ؟

میخوای بدونی برای ساخت انواع کفش چه مراحلی لازمه انجام بگیره ؟

بطور كلي كفشهاي چرمي را ميتوان به دو دسته كلي تمام چرم يا رويه چرمي تقسيم بندي نمود كه هريك از اين دو دسته عليرغم نقاط مشترك در برخي از موارد با يكديگر تفاوتهايي دارند .

دوخت سفارشی

دوخت سفارشی

 • توليد كفش هاي تمام چرم

  در توليد كفش هاي چرم، قسمتهاي رويه، زيره، كفي، آستري و زبانه كفش تماماً از انواع مختلف چرم طبيعي تهيه ميگردد چرم رويه و زبانه از جنس چرم گاوي سبك با ضخامت 1/4 تا 1/6 ميليمتر و چرم زيره از جنس چرم سنگين حاصل از گاوميش با ضخامت حدود 6 ميليمتر تهيه ميگردد. براي تهيه كفي كفش نيز از چرم گاوي سنگين با ضخامت حدود 2 تا 3 ميليمتر استفاده ميگردد .
  فرآيند توليد كفش تمام چرم منحصر به فرد بوده و شامل مراحل زير ميباشد :

  1. طراحي كفش
  2. برش قطعات رويه شامل چرم اوليه، آستري، پارچه متقال زير پنجه .
  3. اشبالت براي يكنواخت نمودن ضخامت چرم مصنوعي
  4. لويس كاري يا نازك كردن لبه هاي چرم براي سهولت دوخت
  5. مونتاژ قطعات پسلايي (رويه كفش )
  6. برش زيره ـ كفي و پاشنه از چرم سنگين
  7. قالب زني رويه يا قالبگذاري و نصب قدك براي پاشنه و پنجه
  8. پنجه كشي ـ كاركشي
  9. بغل كشي و پاشنه كشي
  10. ميخ كشي
  11. سمباده زني قسمت هايي از رويه كه بين كفي و زيره در دوخت محبوس ميشود
  12. فنرگذاري
  13. پرسازي فضاي خالي قسمت زيرين كفش پس از كاركشي
  14. زيره چسباني
  15. گرفتن كناره هاي اضافي زيره و ايجاد شيار جهت دوخت
  16. باز كردن شيار دوخت
  17. دوخت رويه به زيره
  18. چسب زني و برگردان كردن لبه شيار دوخت
  19. فرمدهي تخته توسط فشار پرس يا گيره
  20. تهيه پاشنه چرمي
  21. مونتاژ پاشنه چرمي و لاستيكي به كفش و پرداخت اوليه پاشنه
  22. پرداخت كناره هاي زيره
  23. پوليش نهايي كناره پاشنه و زيره
  24. واكش زني و پوليش رويه
  25. درج شماره كفش توسط سمبه اعداد براي تعيين سايز كفش
  26. نصب گلچه داخل كفش
  27. كنترل
  28. بسته بندي

  از نظر وسايل و تجهيزات خطوط توليد كفش تمام چرمي ميتواند بهصورت كاملاً دستدوز تا كاملاً ماشيني طراحي گردد. امروزه توليد كفشهاي تمام چرم در ايران عمدتاً به صورت كارگاهي و واحدهاي بسيار كوچك انجام ميگيرد و توليد اينگونه كفش ها به صورت صنعتي تنها در شركتهاي محدودي صورت ميپذيرد .
  در عمل هرچه واحدهاي توليد كفش بزرگتر شوند، استفاده از ماشين آلات، جايگزين استفاده از روشهاي دستي ميگردد. در واحدهاي تماماً ماشيني، مسايلي از قبيل لزوم استفاده از تخصصهاي فني، آموزش پرسنل و بالا رفتن هزينه ها ايجاد مشكل ميكند. لذا در تعيين ميزان اتوماسيون دستگاه ها بايستي دقت زيادي به عمل آورد. در روشهاي دستي تعداد ايستگاه هاي كاري فرآيند و عمليات روي كفش به حداقل ميرسد. با اتوماسيون خط توليد تعداد اين ايستگاهها افزايش خواهد يافت به. عنوان مثال انجام مراحل قالبزني، نصب قدك، پنجه كشي، پاشنه كشي و بغلكشي در روش اتوماتيك احتياج به پنج ايستگاه كاري و ماشينآلات متفاوت دارد و اين در حالي است كه تمامي اين عمليات در روش دستي در يك دستگاه انجام ميگيرد

 • توليد كفش با رويه چرمی

  در اين دسته از كفشها مرحله توليد رويه ( پسلايي) تقريباً شبيه به توليد كفش تمام چرمي ميباشد. در اين نوع از توليدات به جاي آستري چرم از انواع متنوعي از آستريهاي ديگر استفاده نمود. زيره اين نوع از توليدات معمولاً از (P.V.C) پلييورتان (P.U) و مواد ترموپلاستيك ميباشد. نوع نصب زيره به رويه كفش مي ص تواند به ورت تزريق مستقيم يا دوخت زيره آماده به رويه انجام گيرد .

عمليات اصلی توليد كفش چرمی

عمليات توليدي اصلي در هر واحد توليد كفش تمام چرم به كليه عملياتي كه روي مواد اوليه انجام مي گيرد، گفته ميشود. اين عمليات شامل برش، دوخت، مونتاژ و ساير مواردي خواهد بود كه در درون واحد توليد كفش انجام ميگيرد .

 • توليد رويه كفش (پس لايي):
  براي توليد رويه كفش، اعمال زير انجام ميگيرد :

  1. برش اوليه چرم كه به منظور جداسازي نقاط نامرغوب و پاره شده چرم اوليه خريداري شده ميباشد .
  2. برش قطعات كه توسط شابلون هاي تيغ هاي در دستگاه پرس هيدروليك صورت ميپذيرد .
  3. اشپالت: عملياتي است كه جهت تنظيم ضخامت قطعات مختلف مورد استفاده در رويه كفش مورد استفاده قرار ميگيرد .
  4. لويس كاري: از اين عمليات جهت نازك كردن لبه هاي قطعات چرمي جهت دوختن آنها به يكديگر استفاده ميشود .
  5. چسبزني و لب تا: در اين مرحله، جهت سهولت عمل دوخت، لبه هاي قطعات در محل دوخت با چسب به هم چسبيده ميشود .
  6. دوخت قطعات و مونتاژ رويه كفش
 • توليد كفه، زيره و پاشنه:
  اين قسمت از دو مرحله برش اوليه به منظور جداسازي نقاط نامرغوب و پاره شده چرم هاي سنگين مورد استفاده در اين بخش و برش زير و كفي تشكيل ميشود . به منظور توليد كفش هاي تمام چرم، معمولاً لبه هاي رويه كفش، بين دو قسمت چرمي كفه و زيره قرار گرفته و دوخته ميشود .
 • كاركشي و مونتاژ نهايي:
  فرآيند توليد در سالن كاركشي و مونتاژ نهايي طي چندين مرحله صورت ميپذيرد كه عبارتند از :

  1. قالب زني:
   در اين مرحله ابتدا كفي چرمي همراه با يك نعلكي از جنس متقال كه با مواد پليمري آغشته شده است و در قسمت داخلي پاشنه قرار ميگيرد، به قالب چوبي يا پلاستيكي توسط ميخ نصب ميگردد. سپس در قسمت پنجه و پاشنه روي پس ا لايي يك لايه پارچهي متقال كه با رزين مخصوص (قدك) پوشيده شده است، نصب ميشود تا استحكام و مقاومت پنجه و پاشنه را افزايش دهد. اين لايه در حالت عادي خشك ميباشد و در حالت مرطوب، انعطافپذير ميباشد. پس از مرطوب كردن، لايه را بين آستري و چرم رويه در قسمت هاي پنجه و پاشنه قرار داده و سپس قبل از خشك شدن لايه، پسلايي را روي قالب كشيده و
   لبه هاي بيروني پسلايي را چسب زده و توسط ميخ به قالب ثابت ميكنند . به اين مراحل اصطلاحاً كاركشي ميگويند .
  2. ميخ كشي:
   پس از كاركشي به كالا زمان داده ميشود. پس از محكم شدن چسب مابين كفي و لبه داخلي رويه كفش، ميخ هاي قسمت پنجه و سينه قالب كشيده ميشود .
  3. سمباده زني:
   پس از ميخ كشي، كناره هاي پس لايي در زير قالب از طرف رخ چرم ميباشند و قسمت رخ چرم تمايلي به جذب چسب ندارد و اين امر فرآيند توليد را با مشكل روبرو ميسازد. جهت افزايش ميزان چسبندگي بين سطوح لبه پس لايي و زيره كفش قسمت هاي لبه چرم توسط دستگاه سمباده، پوليش داده ميشود تا صافي هاي روي آن صاف گردد و رخ چرم در لبه هاي رويه كفش ( پسلايي) برداشته شود .
  4. فنرگذاري:
   معمولاً در بين زيره و رويه كفش يك پل كفش (فنر) از جنس آهن يا چوب قرار ميدهند. پل كفش بايستي در محل خودش قرار گيرد و بتواند بدنه و تخته كفش را به وضع مناسبي نگه دارد .
  5. پرسازي:
   فضاي خالي بين قسمت زيرين كفش با مواد پركننده نظير خاك اره، چرم هاي پودر شده پر ميشود .
  6. زيره چسباني:
   زيره كفش آغشته به چسب شده، توسط دو يا سه ميخ به قالب فيكس ميشود .
  7. گرفتن اضافات زيره
  8. قالب درآوري:
   در اين مرحله پس از محكم شدن چسب بين زيره و رويه، در صورت استفاده از ميخ، ميخ هاي نصب شده جدا شده و قالب درمي آيد . كفش آماده عمل دوخت مستقيم زيره به پسلايي خواهد گرديد.
  9. دوخت زيره به رويه:
   براي دوخت زيره به رويه از ماشين دوخت مخصوص استفاده ميشود .
  10. چسب زني و برگردان كردن لبه شيار دوخت
  11. فرمدهي زيره توسط فشار
  12. پرداخت اوليه كناره هاي زيره
  13. نصب پاشنه
  14. پرداخت اوليه پاشنه
  15. پوليش نهايي
  16. درج شماره كفش
  17. بسته بندی

بررسی نقاط قوت و ضعف فرآيند توليد

صنعت توليد كفش چرمي و به طور كلي كفش، يكي از صنايعي ميباشد كه دخالت انسان در توليد آن بسيار زياد است. اين بدين معني است كه اغلب فرآيندهاي توليد، بهدست افراد متخصص در اين كار صورت يم پذيرد. استفاده زياد از اشخاص در توليد كفش چرمي معايب و مزايايي را در فرآيند توليد ايجاد ميكند. دقت بيشتر در فرآيند توليد و توليد محصولات با كيفيت بالا، استفاده از تبحر و تجربه افراد در توليد دستي اين محصولات و برخي موارد ديگر از مزاياي اين روش توليد مي باشد .
سرعت پايين توليد، امكان وجود خطاي شخصي نيز از معايب اين روش توليد ميباشد. نكته منفي ديگر در خصوص اين روش توليد استفاده از افراد زياد در توليد كفش به علت فراواني مراحل توليد كفش ميباشد. اين بدين معني است كه به علت استفاده كم از ماشين آلات در توليد كفش، نياز به استفاده از افراد زيادي در توليد كفش ميباشد كه اين امر سبب ميشود تا هزينه پرسنلي در اين واحد توليد بالا باشد .

ماشين آلات و تجهيزات مورد نیاز خط توليد کفش چرمی

ردیفنام ماشین آلات
1ماشين پرس برش هيدروليك
2ماشين پرس باد
3ماشين اشپالت
4ماشين لویس
5چرخ خياطي صنعتي(دوخت رويه و پسلايي)
6چرخ دوخت زيره به رويه
7خشك كن
8زیره گرم كن
9كمپرسور هواي فشرده هيدروليك

با افتخار فروشگاه کفش یکالا تمامی محصولات فروشگاه رو خودش در مجموعه کارگاههای خودش تولید میکنه

چگونگی استفاده از وازلین برای نگهداری کیف و کفش

چگونگی استفاده از وازلین برای نگهداری کیف و کفش

چگونگی استفاده از وازلین برای نگهداری کیف و کفش

برای ماندگاری بیشتر وازلین روی کفش چرم خود بهتر است طبق روالی که در زیر ارائه شده است عمل کنید.

 1. در ابتدا قبل از استفاده از وازلین برای کفش چرم باید یک قالب استاندارد درون کفش خود قرار دهید. دلیل استفاده از قالب در داخل کفش این است که فرم و شکل کفش شما در هنگام وازلین زدن بهم نریزد و کفش شکل اولیه خود را حفظ کند. در صورتی که قالب کفش ندارید می‌توانید درون کفش را به کمک کاغذ باطله پر کنید.
 2. سپس به کمک یک دستمال یا پارچه‌ی تمیز گرد و خاک روی کفش را پاک کنید.
 3. مقداری از وازلین را برداشته و آن را توسط پارچه‌ای نرم یا دستمال یا یک براش نرم روی کل کفش پخش کنید. بهتر است در هنگام زدن وازلین به روی کفش حرکت دست شما بصورت رفت و برگشتی باشد.
 4. بعد از زدن وازلین باید 5 الی 10 دقیقه منتظر بمانید تا وازلین جذب کفش شما شود. بطوریکه کفش را نرم کرده باشد. به دلیل اینکه از وازلین به عنوان واکس استفاده می‌کنید دیگر نیازی به برس یا فرچه به مالیدن و یکنواخت کردن وازلین روی سطح کفش نیست. ولی در صورتی که اصرار به برق انداختن کفش دارید می‌توانید از فرچه‌های مویی نرم بجای برس‌های پلاستیکی استفاده کنید. زیرا این برس‌های پلاستیکی بسیار سفت هستند و روی کفش خط می‌اندازند و به آن آسیب می‌زنند. همچنین برای تمیز کردن قسمت‌هایی از کفشتان که برآمدگی دارند می‌توان از یک مسواک استفاده کرد. دلیل استفاده از مسواک این است که ممکن است نتوان از برس برای تمیز کردن قسمت‌های ظریف کفش استفاده کرد و بتوان با مسواک کوچکتر اینکار را به‌راحتی انجام داد.

روش صحیح واکس زدن با وازلین بر روی کاپشن چرم

توجه داشته باشید که وازلین برای کاپشن چرمی بسیار ضروری است. اگر از کاپشن چرمی استفاده می‌کنید، هز ماه یک بار از وازلین به عنوان واکس کاپشن چرم خود استفاده کنید. این کار باعث جلوگیری از پوسته پوسته شدن و موجب افزایش عمر کاپشن چرمی خواهد شد. برای استفاده از وازلین بر روی کاپشن چرمی خود مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک دستمال تمیز استفاده بردارید. (دستمال های نانو که عموما برای تمیز کردن شیشه استفاده می‌شوند برای این کار بسیار مناسب هستند.)
 2. دستمال را چند لایه تا کنید و وازلین مورد نظر را بر روی آن بریزید.
 3. کاپشن چرمی خود را از چوب رختی آویزان کنید.
 4. با دستمالی که آغشته به وازلین است روی کاپشن چرمی خود بکشید.
 5. نیازی به فشار بالا نیست اما باید به قدری محکم بکشید که کاپشن چرمی‌تان براق شود.
 6. به قدری به این کار ادامه دهید که تمام سطح چرم کاپشن باید وازلین بخورد. نباید طوری باشد که یک قسمت وازلین داشته باشد و یک قسمت نداشته باشد. در غیر این صورت کاپشن چرمی لکه دار به نظر خواهد رسید.

نکته: توجه داشته باشید که دیواری که پشت کاپشن قرار دارد وازلین نخورد. برای جلوگیری از این مورد بر روی دیوار نایلون بکشید. (از روزنامه استفاده نکنید چون وازلین را به خود جذب میکند و عملا کار شما بی فایده خواهد شد.)

روش صحیح استفاده از وازلین برای کیف چرم

همان طور که در بالا خواندید، وازلین تنها واکسی است که برای تمامی وسایل چرمی مورد استفاده است. اما اصول استفاده از وازلین برای کیف چرم کمی متفاوت است. به این دلیل که کیف چرمی نه به اندازه کفش چرم خاکی می‌شود و نه به اندازه کاپشن چرم تمیز می‌ماند. اما چگونه باید از وازلین برای کیف چرم استفاده کرد؟

 1. از تمیز بودن کیف چرم خود مطمئن باشید. منظور از تمیز بودن کیف چرمی نبودن گرد و غبار بر روی آن است. مبادا کیف چرم خود را بشویید!
 2. داخل کیف چرم خود را پر کنید. آن را با روزنامه و پارچه پر کنید تا هنگام استفاده از وازلین تا نشود و محکم بماند.
 3. یک پارچه تمیز (که از جنس پلاستیک نباشد) بردارید و بر روی آن وازلین را بریزید.
 4. چندین دور کیف خود را با آن دستمال تمیز کنید به طوری که وازلین به تمامی سطح کیف چرم بخورد و جذب چرم شود و آن را براق کند.
 5. این کار را بر روی بند کیف (در صورتی که چرمی است) نیز انجام دهید.
 6. بعد از اتمام رویه‌ی کیف، پارچه و روزنامه ها را از درون آن خارج کنید. سپس به هر قسمت از داخل کیف که از چرم استفاده شده است نیز دستمال آغشته به وازلین خود را بکشید. پرم بسیاری از کیف ها در قسمت داخلی نیز کمی پیش روی کرده است.

به خاطر داشته باشید که در صورتی که یک قسمت از چرم وسیله شما پوسته پوسته شود، در صورتی که این پوسته کنده شود به دیگر قسمت های آن نیز تاثیر می‌گذارد و عملا وسیله چرمی شما از ریخت و قیافه می‌افتد.

استفاده از وازلین

آیا استفاده از وازلین برای نگهداری چرم خوبه یا نه ؟

آیا استفاده از وازلین برای نگهداری چرم خوبه یا نه ؟

امروزه استفاده از وازلین برای هر چیزی که از چرم باشد (خصوصا کفش چرم ، کاپشن چرم و کیف چرم) بسیار رایج شده است. در این مقاله به بررسی استفاده از وازلین جهت نرم کردن وسایل چرم خود میپردازیم. سپس مزایا و معایب استفاده از وازلین برای کفش چرم و کیف چرم و کاپشن چرم پرداخته شده است. همانطور که می‌دانید یکی از بهترین و محبوب‌ترین جنس‌ها برای تولید کفش و کیف و کاپشن، چرم است. فرقی نمی‌کند از چه نوع چرمی برای ساخت این ها استفاده می‌شود. چنانچه از چرم سبک مانند پوست گوسفند و یا از چرم سنگین مانند پوست گاو در تولید کفش چرم یا کیف چرم یا کاپشن چرم استفاده می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به مراقبت و نگهداری از آن داشته باشید. با نگهداری صحیح از وسایل چرمی، می‌توان طول عمر مفید چرم را افزایش داد.

اهمیت واکس زدن کفش چرم

همه‌ی شما می‌دانید که کفش‌های چرم بسیار حساس هستند و نگهداری آن‌ها نیازمند توجه ویژه است. برخی مواقع ممکن است بعد از پوشیدن کفش چرمی چه بلند مدت و چه کوتاه مدت پای شما دچار درد شدیدی شود. این درد می‌تواند بسیار زیاد باشد تا جایی که احتمال دارد پای شما تاول بزند و دچار استخوان درد شدیدی شوید. دلیل این اتفاق این است که معمولا کفش‌های چرم تازه و نو هستند و کفشی که جدید است سفت می‌باشد. حتما این سوال به ذهنتان آمده است که چه اتفاقاتی باعث سفت و محکم شدن چرم کفش می‌شود؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که فرایند و روندی که در ساختن و فرم و شکل خاصی به چرم دادن انجام می‌شود باعث این امر می‌شود. این اتفاق همیشگی نیست و با گذشت زمان کفش‌های چرم نرم می‌شوند. نکته‌ی مثبتی که کفش‌های چرم دارند این است که این کفش‌ها بعد از نرم شدن به همان شکل و فرم باقی می‌مانند و دیگر برای پایتان مشکلی ایجاد نمی‌کنند. روش‌های بسیاری برای نرم‌تر کردن کفش‌های چرم وجود دارد که می‌توانند به طور دائمی مشکل ایجاد درد و تورم ناشی از سفت بودن کفش چرم را حل کنند. اما این راه ها کدامند؟

بهترین واکس برای چرم

در بازار واکس‌های مختلفی وجود دارد که به عنوان محصولات نرم‌کننده‌ی چرم استفاده می‌شود. برخی از این واکس‌ها مایع و به صورت کرم موجود هستند. توصیه می‌شود از این واکس‌ها برای وسایل چرمی خود (خصوصا کفش چرم) استفاده نکنید زیرا با گذشت زمان به چرم آسیب می‌رساند. برخی از واکس‌ها نیز بصورت جامد در بازار موجود هستند. علاوه بر این واکس‌ها بهترین انتخابی که می‌توانید انجام دهید استفاده از وازلین برای کاپشن و کیف و کفش چرم است.

اما چرا از وازلین استفاده کنیم. وازلین برای کفش چرم و کیف چرم و کاپشن چرمی، نوعی ماده‌ی معدنی و کرمی شبیه به ژل است. وازلین از ترکیب پارافین، واکس میکرو کریستالی و مواد معدنی به‌دست می‌آید. در صورتی که به مراقبت از اشیای چرمی خود اهمیت می‌دهید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از وازلین یکی از بهترین روش‌هایی است که با آن می‌توان کفش چرم و کیف چرم و کاپشن چرم خود را برای مدت طولانی (و یا حتی برای همیشه) نو و تازه نگه داشت.

مزایای استفاده از وازلین برای کفش چرم و کاپشن چرم و کیف چرم

از وازلین در زمینه‌های مختلف آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. یکی از پرکاربردترین زمینه‌هایی که از وازلین استفاده می‌شود می‌توان به بکارگیری آن به عنوان واکس برای محصولات چرمی اشاره کرد. براق کردن محصولات چرمی از ویژگی‌های برجسته‌ی وازلین است. با استفاده از وازلین می‌توان براقیت اولیه کفش‌های چرمی یا کیف های چرمی و یا حتی کاپشن چرم را به آن‌ها بازگرداند. یعنی دوباره آن‌ها را مثل روز اول نو و درخشان کرد. همچنین استفاده از وازلین موجب می‌شود تا گرد و غبار روی سطح کیف و کاپشن و خصوصا کفش چرم ننشیند. وازلین با نرم کردن بافت چرم مانع از ترک ترک شدن چرم با گذشت زمان می‌شود پس در صورتی که در نظر دارید کفش‌های چرم  یا کاپشن چرم یا حتی کیف چرم خود را نرم نگه دارید وازلین بهترین گزینه است. علاوه بر تمام این موارد، وازلین از خط افتادن روی کفش نیز جلوگیری می‌کند.

وازلین همانند یک واکس عالی عمل کرده و کفش و کیف و کاپشن چرم را بصورت صحیح و سالم نگه می‌دارد. تفاوتی که وازلین با سایر واکس‌ها دارد این است که وازلین ارزان قیمت است. وازلین در مقایسه با واکس‌های مایع، اسپری و کرم دارای تاثیر بهتری در چرم است. این مورد در تمامی انواع چرم‌ها و در تمامی انواع اجناس (مثل کیف، کاپشن، کفش و انواع اکسسوری و …) صادق است. توصیه می‌شود از وازلینی‌ برای کفش و کیف و کاپشن چرم خود استفاده کنید که دارای بو و عطر دلنشینی هستند.

معایب استفاده از وازلین در کفش چرمی و کاپشن و کیف چرم

جالب است بدانید در صورتی که از وازلین به عنوان واکس برای کفش و کیف و کاپشن چرم خود استفاده کنید بهترین کار را انجام داده‌اید. استفاده از وازلین برای کفش چرم نه‌تنها به بهتر شدن چرم کمک می‌کند بلکه هیچ معایبی ندارد. پس با خیال راحت از وازلین برای کفش چرم خود استفاده کنید. این امر در مورد کاپشن چرم و کیف چرم نیز صدق می‌کند. وازلین هیچ ضرری برای محصولات چرمی ندارد و با اطمینان می‌توان از آن استفاده کرد.

جالب است بدانید که اگر بجای وازلین از واکس های موجود در بازار استفاده می‌کنید، یک واکس را برای تمام اشیای چرمی خود نباید به کار ببرید. ساده تر آن که یک واکس هم برای کیف چرم، هم برای کفش چرم و هم برای کاپشن چرم نباید استفاده شود. هر کدام واکس مخصوص به خود را دارند. اما در مورد وازلین این گونه نیست. وازلین را می‌توان برای تمامی وسایل چرمی استفاده کرد.

 

روشهایی برای تشخیص چرم طبیعی و چرم مصنوعی

روشهایی برای تشخیص چرم طبیعی و چرم مصنوعی

روشهایی برای تشخیص چرم طبیعی و چرم مصنوعی

اگر قصد خرید یک محصول چرم را دارید باید با اصول تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی آشنا باشید تا خریدی خوب را تجربه کنید در این مقاله 5 روش مهم تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی را به شما آموزش می‌دهیم.

از بارزترین ویژگیهای چرم طبیعی عدم پوسته پوسته شدن رویه می باشد

 

روشهایی برای تشخیص چرم طبیعی و چرم مصنوعی

چرم یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین مواد اولیه برای تولید کیف‌، کفش و کت محسوب می‌شود. انسان‌ها، سالیان درازی است که به خاطر نرمی، دوام و کیفیت چرم، از آن برای پوشش خود استفاده می‌کنند. در حقیقت اگر می‌خواهید محصولی را برای سال‌ها با همان زیبایی و کیفیت اولیه در اختیار داشته باشید، انتخاب محصولات چرم بهترین گزینه برای شماست.

تا به حال شده که قصد خرید محصولی با چرم طبیعی را داشته باشید اما به اشتباه چرم مصنوعی را انتخاب کنید؟ احتمالاً در این موارد بسیار ناراحت و ناامید شده‌اید؛ چون علاوه بر اینکه پول خود را هدر داده‌اید، محصول مورد علاقه شما نیز عمر زیادی نخواهد داشت. حتی ممکن است باعث آسیب به سلامتی شما شود. هرچند تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی نیاز به تجربه دارد؛ ولی با استفاده از برخی روش‌ها می‌توانید تا حدودی از کیفیت و نوع چرم، اطلاعاتی را کسب کنید. در مقاله امروز  وبلاگیکالا قصد داریم پنج روش مهم تشخیص چرم اصل از چرم مصنوعی را آموزش دهیم که مطمئناً برای شما مفید خواهد بود.

1- استفاده از حواس

یکی از راه‌های ساده برای تشخیص چرم طبیعی از مصنوعی استفاده از حواس است.

– حس بینایی

چشم‌ها هرگز دروغ نمی‌گویند. با دقت به سطح چرم نگاه کنید. به دلیل اینکه سطح بدن حیوان غالبا دارای رگ و خطوط طبیعی می‌باشد، چرم طبیعی نیز معمولا دارای خطوط غیریکنواخت است و گاهی چین و چروک نیز به همراه دارد.

– بوی چرم

چرم را بو کنید. بوی چرم طبیعی همان بوی بدن حیوان است؛ در صورتی که چرم مصنوعی، بوی پلاستیک می‌دهد.  همچنین اگر چرم، بد ساخته شده باشد بوی بدی به همراه دارد. البته ممکن است با استفاده از خوشبو کننده‌های مخصوص، بوی پلاستیک را از چرم مصنوعی رفع کنند.

اگر قبلا از فروشگاه یکالا کالایی را تهیه کرده‌اید، می‌توانید آن کالا را بو کنید تا با بوی چرم طبیعی آشنا شوید و به آن عادت کنید. در این صورت بهتر می‌توانید چرم طبیعی را از چرم مصنوعی تشخیص دهید.

– حس لامسه

برای تشخیص چرم طبیعی از پلاستیک باید بدانید که چرم اصل دارای سطحی نرم و لطیف است اما برخی از انواع چرم مصنوعی که از جنس پلاستیک هستند، هنگام لمس، سفت و خشن هستند.

چرم طبیعی براساس نرمی و استحکام، به سه دسته چرم سبک، چرم نیمه‌سنگین و چرم سنگین تقسیم‌بندی شده است.


2- آستر چرم

برای تشخیص چرم اصل به پشت چرم دقت کنید. پشت چرم طبیعی معمولاً پرزدار است؛ درحالی که آستر چرم مصنوعی با نخ دوخته شده است. این روش یکی از مهم‌ترین روش‌های تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی است. اما مشکل اینجاست که هنگام خرید کت و کفش، نمی‌توانیم چرم را بشکافیم تا پشت آستر محصول را ببینیم. پس چاره چیست؟ فقط کافی‌است به لبه‌های چرم طبیعی دقت کنید تا بافت پرز مانند را ببینید.

3- واکنش به حرارت

چرم مصنوعي خيلي سريع در مقابل حرارت جمع مي‌شود و در حال سوختن بوي خاصي متصاعد شده و دود سياه رنگي ايجاد مي‌كند و خاكستر باقي‌مانده از آن سفت و خشك است. در حالي كه یک چرم خوب در مقابل حرارت ديرتر جمع مي‌شود و ديرتر آتش مي گيرد و در حال سوختن بويي مشابه سوختن موی بدن متصاعد شده و دود سفيد رنگي ايجاد مي‌كند و خاكستر باقي‌مانده نیز نرم و پودري است.

4- خیس کردن چرم

تماس زیاد و مداوم با آب، باعث آسیب رسیدن به چرم طبیعی می‌شود و حتی ممکن است باعث ایجاد لکه بر روی آن شود. اما استفاده از چند قطره آب روش خوبی برای تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی است. چرم به طور طبیعی قابلیت جذب آب را دارد. بنابراین می‌توانید چند قطره آب را روی چرم بریزید و چند دقیقه منتظر بمانید. درصورتی که آب روی چرم باقی ماند، کالای شما از چرم مصنوعی ساخته شده است.


5- خرید از فروشگاه‌های معتبر

با وجود تمام روش‌های بالا، مهم‌ترین و بهترین راه اطمینان از کیفیت و اصالت محصول چرم این است که کالای مورد نظر خود را از فروشگاه‌های معتبر خریداری کنید. در این صورت حتی با وجود مشکلات بعدی نیز خیالتان از بابت خدمات پس از فروش کالا آسوده است و محصول شما توسط کارشناسان باتجربه ترمیم خواهد شد. مجموعه یکالا همواره تلاش می‌کند با ارائه محصولات باکیفیت و خدمات پس از فروش مناسب، تجربه‌ای خوب از خرید را برای شما به ارمغان آورد.

 شما برای تشخیص چرم اصل از چرم مصنوعی از چه روش‌های استفاده می‌کنید؟

نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید