نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش

نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش

نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش

ا توجه به متفاوت بودن سایزبندی کفش ها در برندهای مختلف تجاری ،توصیه می شود برای خرید کفش ابتدا با توجه به راهنمایی تعیین سایز کفش ، سایز مناسب پای خود را پیدا کنید ، شما میتوانید برای انجام این کار با کارشناسان ما در نیز در تماس باشید .

اندازه گیری طول پا:

1 – پای خود را روی سطحی صاف مانند کاغذ قرار دهید و به صورت عمود و دقیق پاشنه و نوک شصت را علامت گذاری کنید

نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش

نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش

2 – طول پای خود را از پاشنه تا نوک انگشت شصت با خط کش اندازه بگیرید

3- سپس اندازه پنجه پای خودتان را هم مثل روش قبلی اندازه بگیرید

نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش

نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش

3 – اندازه های بدست آمده را روی کاغذی که طرح پایتان را کشیده اید ،طبق عکس زیر نوشته و از آن بصورت عمود بر کاغذ ، عکس تهیه کنید و برای کارشناسان ما از طریق تلگرام یا واتساپ ارسال نمایید

شماره تلفن های واتساپ و تلگرام ما 09141186896 – 09360150059

نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش

نحوه اندازه گیری سایز پا و کفش