در صفحه مربوط به سبد خرید و محل نشان داده شده توسط پیکان در عکس زیر کد مربوطه رو وارد نموده و دکمه اعمال کد تخفیف را کلیک کنید